Sjuksköterska Karin Almersved

Sjuksköterska Karin Almersved

< >

2020-04-01

Så hanterar omsorgen i Skara kommun utmaningarna med covid-19

Situationen inom omsorgsförvaltningen i Skara kommun är ännu lugn och den ordinarie verksamheten fortlöper i stort som vanligt. Samtidigt är chefer och medarbetare på tårna och det pågår en ständig planering för hur arbetet ska fortlöpa och vilka prioriteringar som görs i förhållande till det rådande läget kring coronaviruset och covid-19, för såväl medarbetare som patienter och brukare.

Hela omsorgsförvaltningen arbetar och planerar mycket runt coronaviruset; hur arbetet ska fortlöpa och vilka prioriteringar som görs. Eftersom ingen vet om det blir som en lugn vind eller som en vild storm gäller det att se till att verksamheten kan fortlöpa här och nu samtidigt som man planerar för olika scenarion framöver.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och vi har löpande avstämningar med vår medicinskt ansvariga sjuksköterska, som tar fram riktlinjer och handlingsplaner, och våra chefer. Det fungerar bra, berättar Karin Almersved, sjuksköterska. Sedan finns det också mycket information som man själv måste hålla sig uppdaterad med eftersom det kommer nytt hela tiden, och ändrar sig från dag till dag, beroende på hur många som blir smittade och sjuka i vårt samhälle.

- Det vi märker av mest hos oss är besöksförbudet som råder för äldreboenden. Det har i det stora hela tagits emot väl av både brukare och anhöriga. Man är rädda om varandra. Våra chefer och arbetsplatsombud har tagit fram en beredskapsplan utifall att läget skulle förändras, säger Maria Gustafsson, undersköterska på Ardalagården.


Hygienrutiner och skyddsutrustning extra viktigt

Stor vikt läggs på basala hygienrutiner och när och hur skyddsutrustning ska användas. Allt för att i största möjliga mån undvika smitta bland både patienter, brukare och medarbetare. Hittills har det varit en något förhöjd frånvaro bland personalen.

- Skulle vi få en högre sjukfrånvaro finns en plan för det och vi får hjälpa varandra över fler områden. Under de veckor som nu gått har vi sett en ökad sjukfrånvaro eller vab men det är hanterbart och handlar om att man är extra nog med att inte gå till arbetet om man är förkyld eller har sjukdom i familjen. Patientsäkerheten står självklart högst på vår prioritetslista, säger omsorgens förvaltningschef Pernilla Magnusson.


Färre patienter hör av sig

Medarbetarna inom vårdenheterna har märkt att patienterna inte hör av sig på samma sätt som tidigare. Fler väljer att stanna hemma och avvaktar med de mindre akuta ärendena.

- Det känns som att många ligger lågt och att små krämpor inte längre känns så stora. Samtidig ska verksamheten fungera som vanligt, folk slutar inte att bli sjuka för detta. Vi hjälper precis som vanligt till med såromläggningar, blodprover, vårdar patienter med svåra sjukdomar och så vidare, säger Karin Almersved.

- Det är positivt att människor är mer restriktiva just nu, även om vi naturligtvis hjälper de som har behov av vård. Vi vill trycka på rådet att personer över 70 år och de i riskgrupper inte ska gå ut bland folk utan be någon annan om hjälp med att exempelvis handla. Och att alla, oavsett ålder, stannar hemma om man är sjuk, avslutar Pernilla Magnusson.


För mer information kontakta

Pernilla Magnusson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen
0511-323 53, pernilla.magnusson@skara.se

Denna sida uppdaterades 2020-04-01

Dela: