< >

2020-03-23

Vårtecken - nu börjar vi sopa upp sand och grus

När det börjar vår så längtar vi efter att kommunens sopmaksiner ska komma ut och sopa upp vinterns grus. Nu är det dags - ett vårens säkraste tecken är här!

Vi börjar arbetet vecka 14, den 30 mars i Skara. När tätorten är klar så börjar vi sopa i de övriga orterna i Skara kommun. Arbetet beräknas vara klart under vecka 15.

  • När sopningen börjar skyltar vi vid huvudinfarterna.
  • Undvik att parkera på gatan när vi sopar.

Du som är fastighetsägare kan sopa ut grus och sand från trottoarer och egna gångbanor en bit ut i gatan. Sopa inte med löv och kvistar.

När arbetet med sopningen pågår kan det damma mycket och det kan vara besvärande. Vi ber om överseende med det.

Denna sida uppdaterades 2020-03-17

Dela: