< >

2020-03-17

Information om distansundervisning på Katedralskolan

OBS! Den här nyheten uppdateras inte längre efter 2020-04-14.
För aktuell information följ nedanstående länk.

Information om distansundervisning på Katedralskolan

Katedralskolan har, med anledning av regeringens rekommendation om att stänga alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskolor och istället bedriva distansutbildning, beslutat att följa dessa rekommendationer. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19.

Undervisning

Från och med onsdagen 18 mars läser samtliga Katedralskolans elever på distans utifrån ordinarie schema. Detta innebär att alla elever och lärare förväntas vara uppkopplade på sin dator under hela lektionspasset.

Inlämningar, uppgifter och planeringar finns i lärplattformen Its Learning.
De virtuella mötena äger rum i Teams.

Teknik och support

Samtliga elever som går på skolan har den tekniska utrustning som de behöver och är väl bekanta med skolans läroplattform.

Om eleverna stöter på tekniska problem, saknar lösenord med mera, har skolan IT-support på plats. Kontakta skolan.

Närvaro

Närvaro tas på lektionerna. Om elev har problem med tekniken för att visa sin närvaro, ta kontakt med läraren på något annat sätt. Detta för att undvika ogiltig frånvaro.

Elev som är sjuk/frånvarande och inte kan följa undervisningen anmäler sin frånvaro som vanligt.

Enskilda möten på skolan

Eleverna har vid behov möjlighet att boka enskilda möten med lärare eller annan personal på skolan. Anmäl besöket i receptionen vid ankomst.

APL

De elever som har APL (Arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter att vara ute på sin arbetsplats som tidigare (undantag Vård- och omsorgsprogrammet).

Matlådor

Varm matlåda med dagens lunch samt sallad kan hämtas på utvalda grundskolor* mellan klockan 11.00-13.00 alla skoldagar. Dryck och bröd ingår ej.

* Viktoriaskolan, Mariebergsskolan, Källeskolan, Gällkvitskolan, Ardalaskolan, Varnhemsskolan, Valleskolan

Beställningen görs av elev, via länk som finns i kursen ELEVINFO på Its Learning, varje dag senast klockan 11.00 och gäller för nästkommande skoldag.

För att undvika matsvinn – tänk på att det är viktigt att du alltid hämtar upp din beställda lunch.

Det måste inte vara eleven själv som hämtar maten utan matlådan kan hämtas upp av förälder eller annan elev. Bara uppge elevens namn vars matlåda man hämtar.

Student/avslutning

Många undrar över hur och om studenten/skolavslutningen kommer att genomföras till våren. Frågan diskuteras på flera plan. I nuläget är inget beslut taget men vi planerar för att ställa om, att hitta alternativa lösningar för firandet. Vi återkommer så fort vi har besked.

Gymnasiesärskolan

All undervisning på gymnasiesärskolan kommer att ske på plats enligt ordinarie schema.

Övrigt

Elev är fortsatt berättigad till studiebidrag under förutsättning att man deltar i distansundervisningen.

Katedralskolans skolledning och personal kommer att göra sitt yttersta för att eleverna ska få distansutbildning av bästa kvalité.

Uppdaterad information om ärendet kommer att läggas ut löpande.

Har du frågor och funderingar – kontakta i första hand mentor.

Vänliga hälsningar,

Skolledningen på Katedralskolan

Denna sida uppdaterades 2020-04-15

Dela: