Från vänster: Näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg, Anna Engesvik, Jonas Ahlén Persson, Skara Handel, kommunikationschef Peter Blom.

< >

2020-03-17

Anna Engesvik rekryteras som projektledare för centrumföreningen MEGA

Projektledartjänsten i MEGA har en tid varit vakant, men nu finns en ny lösning på plats. Den 1 april tillträder Anna Engesvik tjänsten.

Sedan en tid har MEGA:s styrelse, som består av representanter från bland annat handeln, fastighetsägare och kommunen, aktivt arbetat med både organisations- och rekryteringsfrågan.

Denna gång kommer projektledaren att vara formellt anställd av Skara kommun. Centrumföreningen köper därefter in projektledning genom kommunen. Tjänsten är på 50% och den nya projektledaren kommer att fokusera på de aktiviteter som MEGA arrangerar, såsom Matmarknader, Sommarkvällar, Skyltsöndagen med mera.

Skara kommuns kommunikationschef Peter Blom tror att Anna Engesvik kan tillföra mycket när det gäller arbetet i MEGA.

- Anna har en gedigen erfarenhet av att arbeta med evenemang och aktiviteter. Hon är strukturerad och företagsam och vet vad som krävs. Det här känns jättebra, säger Peter Blom.

Anna Engesvik kommer närmast från en tjänst på Skara Stadshotell. Hon har lång erfarenhet av restaurangbranschen och är van att hålla många bollar i luften.

- Det här är ett jätteroligt och spännande uppdrag! Aktiviteter och ett levande centrum är viktigare än någonsin, en utmaning givetvis, men med MEGA:s nya organisation och upplägg känns det mycket bra. Det är med stor entusiasm och ödmjukhet jag ser fram emot min nya roll, säger Anna Engesvik.

Nytt arbetssätt i MEGA

Den nya organisationen innebär att de fyra områdena i MEGA - Marknadsföring, Etablering, Gestaltning och Aktiviteter kommer att drivas i fyra arbetsgrupper. M som i marknadsföring drivs av Skara kommuns kommunikationsenhet och i den gruppen arbetar man med att marknadsföra MEGA:s insatser och uppdrag gällande evenemang och projekt. E som står får etableringar tar näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg hand om tillsammans med en nybildad Etableringsgrupp.

- I Etableringsgruppen finns representanter från kommunen, fastighetsägarna och nyföretagarcentrum. Vi ska jobba både proaktivt och mottagande med etableringar i Skara. Genom en arbetsgrupp för varje område tror jag vi kan arbeta mer fokuserat på att skapa bästa utvecklingen av Skara, säger Helena Nyman Friberg.

G som i gestaltning kommer att ligga under den nya stadsarkitektens arbete. A som i aktiviteter blir alltså ett fristående arbete som drivs av nya projektledaren Anna Engesvik. Arbetsgrupperna kommer att rapportera till MEGA:s styrelse som agerar som en referensgrupp mot näringslivet.

- Att vara en stark och utvecklande medspelare för det lokala näringslivet är en topprioritering för oss. Vi stärker nu våra möjligheter att möta upp det fantastiska drivet hos våra företagare för hela Skaras bästa, kommenterar kommunalråd Ylva Pettersson.

Denna sida uppdaterades 2020-03-17

Dela: