< >

2020-03-13

Omsorgsförvaltningen stänger delar av den öppna verksamheten

För att minimera smittspridning av coronaviruset Covid-19 och för att använda personal där den behövs som mest väljer kommunen att stänga ner delar av den öppna verksamheten inom omsorgen.

Här är de verksamheter som kommer att stängas


Seniorkaféet (måndag 16/3).

Anhörigstödet (måndag 16/3). Stänger gruppverksamheten men kommer finnas tillgängliga på telefon och mail.

Dagligverksamhet Glasbackafiket Vilan, Vallgatan 51:an och Unik butik (måndag 16/3).

Trädgårdsservice.

Öppna matsalar (tisdag 17/3). Personer som besöker dessa kommer bli kontaktade för alternativ matdistribution.

Beslut om besöksförbud på särskilt boende

För att skydda våra äldre har kommunen beslutat om att införa besöksförbud på alla särskilda boenden i kommunen. Undantag för besöksförbuden är inflytt, utflytt och vid vård i livets slut.

Dessa beslut om stängningar kommer att gälla under begränsad tid och till dess att nytt beslut fattas. De brukare som direkt blir påverkade av beslutet kommer att kontaktas.

Denna sida uppdaterades 2020-04-24

Dela: