< >

2020-03-05

Nu startar ombyggnaden av stationsområdet och gatuavstängningarna

Den 9 mars stängs en del av Vallgatan av för all trafik när ombyggnaden av stationsområdet börjar. Vallgatan är avstängd från rondellen vid Kämpagatan och fram till Jarlagatan till den 30 oktober.

- Det är ett efterlängtat steg i att utveckla Skara för att kunna bygga centrumnära bostäder samtidigt som vi förbättrar hela stationsområdet och binder ihop staden på ett naturligt sätt, säger förvaltningschefen för Service och Teknik, Pontus Düring.

Det här gäller under ombyggnadstiden

  • Den avstängda delen av Vallgatan kommer att fram till den 20 april att vara helt avstängd för all trafik, även cyklar och mopeder. Från den 20 april kommer den här delen att användas av bussar och tillfälliga busshållplatser. Boende längs sträckan kommer naturligtvis att ha tillgång till sina fastigheter hela tiden. För övrig trafik är Vallgatan fortfarande avstängd.
  • Personbilar hänvisas till Skaraborgsgatan och tung trafik till E 20 och olika avfarter för att komma till sina destinationer. Även cyklar och mopeder omfattas av avstängning och får ta andra vägar. 
  • Kämpagatan kommer att vara avstängd från 1 april mellan Bangårdsgatan och rondellen vid Vallgatan. Då kommer arbeten att göras i spårområdet. Arbetet beräknas ta en månad och när det är klart kommer Kämpagatan att öppnas igen.
  • Genomfartstrafik för tunga fordon är förbjuden. Transporter till och från centrum är tillåtet för fordon upp till 18 meters längd.
  • Genomfartstrafik hänvisas till E20.
  • Det kommer att finnas vägvisningar i form av oranga pilar som visar på alternativa vägar.

Vi ber om överseende med de besvär som kan uppstå i samband med ombyggnaden och ser fram emot det nya, omgestaltade stationsområdet. 

Denna sida uppdaterades 2020-03-09

Dela: