Elevkårsstyrelsen tillsammans med skolledningen på Katedralskolan

< >

2019-11-26

Utmärkelsen ”Guldgemet” till Katedralskolan

Katedralskolans elevkår har utsetts till årets teamwork och tilldelats utmärkelsen ”Guldgemet” av Sveriges elevkårer.

Guldgemet är ett pris som varje år delas ut av Sveriges elevkårer till elevkårer som under året har utmärkt sig på något sätt. Pris delas ut i kategorierna årets elevkår, årets teamwork och årets samhällsinsats. Priset som årets teamwork gick i år alltså till Katedralskolans elevkår.´

– Vi är oerhört stolta och glada över att ha vunnit pris som årets teamwork 2019. Detta är ett kvitto på att det vi gjort varit rätt. Vårt mål är att alltid, oavsett fråga, arbeta tillsammans. Där skolledning, elever, lärare och övrig personal arbetar mot ett gemensamt mål, säger elevkårens talman Elin Grahn.

Katedralskolan- en plats för alla

I sin motivering påpekar Sveriges elevkårer bland annat att elevkåren vid Katedralskolan tillsammans, med skolledning och personal, startat ett initiativ för att synliggöra och aktivt arbeta med likavärdighetsfrågor på skolan.

– Vi vill att skolan ska kännas välkomnande och trygg för alla elever. Det är ett arbete som elevkåren vill vara med och driva. Vi lyfte detta med skolledningen, en grupp satts ihop och idag ses vi kontinuerligt för att jobba med skolans likavärdesarbete, säger Caroline Karlsson, vice talman i elevkåren.

– Samarbetet med elevkårsstyrelsen fungerar alltid väldigt bra. Vi har en tillit och en ömsesidig respekt gentemot varandra och en förståelse för varandras olika områden. Det är mycket engagerade ungdomar som tar stort ansvar för att göra det lilla extra för våra elever på Katedralskolan, säger Petra Björk, samordningsrektor Katedralskolan.

Hela motiveringen:

Elevkåren Katedralskolan har ett gott samarbete med skolledning och personal som präglas av tillit och ömsesidig respekt. Under åren har de tillsammans startat ett initiativ för att synliggöra och aktivt arbeta med likvärdighetsfrågor på skolan. Detta för att förebygga kränkningar och diskriminering samt främja en trygg och vänlig skola. Initiativet har lett till ”likavärdighetsgruppen” som är en grupp bestående av lärare, elevhälsa, elever, elevskyddsombud, representanter från elevkårsstyrelsen och rektor som träffas kontinuerligt. Elevkåren visar att det genom ett gott samarbete är möjligt att skapa en tryggare och bättre skola för alla.

Denna sida uppdaterades 2019-11-26

Dela: