< >

2019-08-15

Nu kan du åter söka investeringsmedel via Klimatklivet

I regeringens tilläggsbudget som antogs i juni avsattes 750 miljoner kronor till Klimatklivet för investeringar som gynnar minskade koldioxidutsläpp.

Första ansökningsomgången i höst är 15 – 28 augusti och andra omgången öppnar i oktober.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål
  • Inköp av fordon (stöd för merkostnad av klimatsmartare alternativ) m.m.

Läs mer hur du ansöker på Naturvårdsverkets hemsida.

På länsstyrelsens sida finns kontaktuppgifter till handläggare som ni kan svara på dina frågor inför ansökan.


Denna sida uppdaterades 2019-08-15

Dela: