Vid digitaliseringsdagen deltog ledningsgrupperna i sex kommuner. I förgrunden: Mattias Olerot, e-strateg i Skara kommun.

< >

2018-11-23

Framtidsfokus när sex kommuner samarbetar om digitalisering

Digitalisering handlar om förändrade arbetssätt, inte om teknik. Det är utgångspunkten för det samarbete som nu bedrivs i kommunerna i det s.k. V6-samarbetet. På en digitaliseringsdag i Skara den 23 november träffades de sex kommunernas ledningsgrupper och It-ansvariga tjänstemän till inspiration och erfarenhetsutbyte inför de stora förändringar som stundar framöver.

Samarbetet mellan de s.k. V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har tagit god fart på flera områden. I veckan trädde en gemensam organisation för bibliotekstjänster i kraft. Gemensam ärendehantering vid bygglov och miljöärenden är under utveckling.

Samtidigt installeras just nu en helt ny plattform för kommunernas e-tjänster. Från och med januari 2019 kommer invånare att få nya möjligheter att sköta sina ärenden i kommunerna genom utökade e-tjänster, något som kommer att ge ökad service och tillgänglighet. De första e-tjänster som flyttas över blir Anmälan av småhustomt och synpunktshantering. Blanketter som idag finns byts successivt ut till e-tjänster. Medborgarna kommer också att få en bättre överblick av sina ärenden på ”Mina sidor”.

Vid en gemensam digitaliseringsdag den 23 november i Skara låg fokus på framtiden för de deltagande kommunernas ledningsgrupper och It-ansvariga tjänstemän. Dagen bjöd också på inspiration och erfarenhetsutbyte inför de förändringar som blir följden av en allt snabbare samhällsutveckling och ökade förväntningar på tillgänglighet.

- Genom samverkan och samarbete gör vi det möjligt, säger Mattias Olerot, e-strateg i Skara kommun.

Digitaliseringsdagen anordnas av IT-strategerna i V6-kommunerna.

Kontaktperson

Peter Blom
Kommunikationschef
Telefon 0511-32040länk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2018-11-23

Dela: