< >

2018-10-17

Stort intresse för projektet Vintercyklist

I början av oktober gick kommunen ut och efterlyste vintercyklare till ett projekt som syftar till att fler ska förlänga säsongen och välja cykeln även vintertid. Responsen blev långt över förväntan och mer än 70 ansökningar kom in. Därför utökas antalet vintercyklare i projektet nu från fem till tio.

Då tiden för ansökan gick ut hade mer än 70 ansökningar kommit in. Därför har arbetsgruppen för projektet beslutat att dubblera antalet deltagare till tio.

- Det är fantastiskt att så många visade ett så stort intresse och engagemang för att vintercykla. Nu gör vi ett urval som ska bli så brett som möjligt, säger kommunutvecklare Malin Tell.

För att få en bra mix av deltagare tittar man på flera parametrar: var deltagarna bor, hur långt de cyklar och vilka sträckor de färdas, men också kön och ålder spelar in vid det slutliga urvalet. Deltagarna har också fått skriva en motivering till varför de vill vara med i projektet.

Alla som ansökt kommer att kontaktas under oktober månad. De utvalda inbjuds till ett uppstartsmöte och får sina däck bytta till vinterdäck. I gengäld förbinder de sig att cykla till jobbet tre dagar i veckan och att rapportera om sina resvanor varannan vecka via ett webformulär. Deltagarna har också möjlighet att blogga om sina upplevelser. Det går att följa projektet på sociala medier, främst på kommunens facebook.

Projektet Vintercyklist

Projektet Vintercykla drivs av Västra Götalandsregionen. Nio kommuner i Västsverige deltar. Projektet pågår Vintercykla 1 december 2018 - 31 mars 2019.

Denna sida uppdaterades 2018-10-17

Dela: