< >


Minska dina energiutgifter

– se över effektuttag och säkringsavgifter

Laststyrning innebär att man startar och driver olika utrustning vid olika tillfällen och på så vis har möjlighet till att kapa effekttoppar och minska effektbehovet. Genom laststyrning kan huvudsäkringen minskas och kostnaden sänkas. Beroende på abonnemang kan en minskning av genomsnittligt effektuttag på 30kW ge minskade kostnader på mellan 12 000 – 30 000 kr/år.

Har man ett ojämnt uttag under året med en månad med högt uttag kan det löna sig att ta en straffavgift denna månad istället för att abonnera på för hög effekt.

Kontrollera effektuttaget

För att laststyrning ska vara genomförbart måste man ha tillgång till data och diagram som visar på effektuttagets variation över timme, dygn, vecka eller år. Ofta har nätleverantören kundsidor där man kan studera den här typen av data.

Minska huvudsäkringen

Varje gång man startar en maskin eller motor drar den mer el. Ju mer utrustning som startas samtidigt, eller är på samtidigt, ju högre blir det totala effektuttaget. För att undvika att huvudsäkringen går har många företag en huvudsäkring som tillåter ett högt effektuttag. Detta kan kosta mycket pengar i onödan.

Effektvakt

För att undvika att huvudsäkringen går kan man installera så kallade effektvakter. Dessa kopplar tillfälligt bort delar av belastningen, framförallt elvärme, vid belastningstoppar. Effektvakten möjliggör att man klarar sig med mindre huvudsäkringar och billigare abonnemang.

 

Denna sida uppdaterades

Dela: