< >


Företagsrådgivning på Arbetsförmedlingen

Det finns flera aktörer som kan underlätta för företag. Dessa tjänster erbjuder företagsrådgivaren på arbetsförmedlingen:

  • Hjälper företag med rekrytering
  • Hjälper företag med den strategiska kompetensförsörjningen 
  • Lokala utbildningsinsatser kopplade mot arbetsmarknadens behov
  • Sprider kunskap om arbetsförmedlingens tjänster
  • Hjälp vid omställning och omstrukturering av företag
  • Är kunskapsbärare i arbetsmarknadsfrågor

Kontakta företagsrådgivaren Kenneth Blad om funderingar och önskemål.
010-488 08 27

 

Denna sida uppdaterades

Dela: