< >


Nytt gemensamt system ska ge lika behandling i kommunerna

Nu händer det! Ett gemensamt ärendehanteringssystem för handläggning av ärenden inom miljö-, hälsa-, livsmedel- och bygglovsverksamheterna införs inom kort, och kommer att vara i skarp drift strax efter sommaren.

Detta är ett fantastiskt och unikt samarbete mellan de sex kommunerna Skara, Vara, Grästorp, Essunga, Lidköping och Götene, kallat V6.Det syftar till att gemensamt skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och likabehandling av medborgarnas ärenden över kommungränserna.

Vi kommer att bli mer resurseffektiva, digitala samt gemensamt driva utvecklings- och kvalitetsarbetet framåt, vilket är något som våra medborgare snart kommer att märka. En sådan samverkan minskar också sårbarheten för specialistfunktioner och möjliggör att hög kompetens kan upprätthållas inom kommunerna.

Införandet innebär att ärendehanteringssystemet är stängt för registrering under tre veckor – veckorna 33-35. Lagstadgad handläggningstid kommer att hållas men handläggningstider av ärenden kan bli något längre än normalt.

Denna sida uppdaterades

Dela: