Mathias Andersson, VD, Anna Sundbom, näringslivschef, Gustaf Olsson, kommundirektör.

< >


Företagsbesök på Elos

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter.

Företrädare för kommunen gör regelbundet besök på företag i Skara kommun som har utvecklingspotential. Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter. Bland annat tar de fram lösningar för dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark och Kina. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Produktionen i Skara är till stor del automatiserad och verksamheten är certifierad enligt ISO 13485. Företaget byggde ut sin fabrik med 1500m2, 2015 och företagets VD, Mathias Andersson ser fortsatt tillväxtpotential.

- Våra ökade marknadsaktiviteter och en tydlig affärsstrategi i kombination med att tillhöra Elos Medtech har skapat en nyfikenhet hos våra kunder och tillsammans har vi arbetat fram en gemensam plan för ett ökat samarbete de kommande åren. Detta har genererat ett flertal större projekt, vilka kommer att utgöra en viktig del av företagets tillväxt, sammanfattar Mathias.

Denna sida uppdaterades

Dela: