< >

2015-09-28

Kommunen avsätter 6,8 miljoner kronor till Månglaren

Skara kommun avsätter 6,8 miljoner till sanering av kvarteret Månglaren.

- Saneringsarbetet har blivit mer omfattande än vad vi först trodde, konstaterar Åsa Jellinek, chef för avdelningen näringsliv och samhälle.

Det står nu klart att kommunen avsätter 6,8 miljoner till saneringsarbetet. Avsättningen belastar 2015 års resultat. Vad totalkostnaden för det omfattande saneringsarbetet exakt blir vet man inte i dagsläget. Hittills har Skara kommun fått in en faktura på 1 380 000 kronor för den pågående saneringen.

- Det här är självklart en stor kostnad för kommunen, men det är viktigt att marken saneras och att vi blir av med en miljöskuld, säger Åsa Jellinek.

I Miljöbalken regleras ansvaret för förorenade områden. Under vissa förutsättningar är även fastighetsägare ansvarig för sanering av fastigheten. Skara kommun köpte den aktuella fastigheten redan i början av 1970-talet. Under förra veckan fick närboende till kvarteret Månglaren möjlighet att träffa representanter från Skara kommun och Centrumbostäder för att ställa frågor om både saneringen och den planerade byggnationen på fastigheten.

Kontakt

Åsa Jellinek
Chef för avdelningen näringsliv och samhälle
0511-324 37

Denna sida uppdaterades 2015-09-28

Dela: