< >

2015-09-16

Grävling - mota bort objuden gäst från trädgården

På hösten börjar grävlingarna att söka efter en plats för vinteride. Deras val sammanfaller inte alltid med det som vi tycker är ett lämpligt boende för dem. Rakvatten och oljud kan dock få grävlingen att frivilligt flytta från tomten.

Grävling finns så gott som i hela Sverige. Den är mycket skygg och attackerar inte människor, om den inte blir ytterst trängd eller överraskad. Grävlingen äter allt från insekter till smågnagare och frukt och bär. När hösten kommer börjar den leta efter en plats där den kan tillbringa vintermånaderna. Ibland väljer den att söka sig till husgrunder och uthus i trädgårdar och på gårdar. I förebyggande syfte är det bra att täcka för öppningar under byggnader. Men har man redan fått problem med grävling kan man försöka att mota bort den. 

- Dränk in en tygtrasa med något starkt doftande som exempelvis rakvatten och kasta in den där grävlingen huserar. Grävlingen störs också av ljud, om det låter mycket och frekvent kan det göra att grävlingen söker sig till en annan plats, berättar Roger Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Om det inte hjälper med luktande tygtrasor eller oljud och grävlingen orsakar skador på hus eller egendom, kan det bli aktuellt med skyddsjakt. Den allmänna jakttiden varar från 1 augusti till 15 februari, men på vissa villkor kan skyddsjakt tillåtas under hela året. Det gäller om grävling förekommer på gård eller i trädgård. Vid skyddsjakt fångas oftast grävlingen i en fälla och avlivas. I Jaktförordningen kan man bland annat läsa mer om skyddsjakt.

Kontakt

Roger Karlsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0511-324 47

Denna sida uppdaterades 2015-09-16

Dela: