< >

2015-09-10

Hälsofrämjande arbete inom förskolan 2015-2018

Förskolan Sunnanäng, Korallen, Myrstacken inklusive Ugglan, Duvan, Familjecentralen samt DBV (dagbarnvårdare) samarbetar i pilotprojektet "Hälsofrämjande arbete inom förskolan 2015-2018." Syftet med projektet är att ge stöd åt ett målinriktat arbete i linje med förskolans läroplan.

- I samarbete med Kostenheten säkerställer vi att det serveras både näringsriktiga och smakfulla måltider i förskolan. Till detta har vi Saperemetoden som stöd, säger förskolechefen Maria Uvenfors Carlsson.

Trevlig miljö, umgänge, angenäma dofter och smaker är viktigt och kan påverka barnens matvanor och attityder till mat. Förhållandena under barn och ungdomsåren, har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan senare i livet. I folkhälsopropositionen bedömer regeringen att barn och unga är de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. För att främja barns långsiktiga hälsa med sund kost och goda motionsvanor, kan flera arenor samverka.

- Här behöver vi kunskap om vilka faktorer som har betydelse för hälsan, och vilka av dessa som är möjligt att påverka, säger Maria Uvenfors Carlsson.

En god lärandemiljö i förskolan ska vara hälsosam och säker. Den bjuder också in till lek och lärande samtidigt som den är utvecklande och utmanande. Om barnet etablerar goda vanor i tidig ålder, är det mycket lättare att ändra dåliga vanor. I det livslånga lärandet är förskolan endast en liten del i lärandeprocesen. Men en viktig del om barnet redan från början får lära sig att "ta sig församhet" är ett roligt och naturligt sätt att inhämta kunskap och erfarenhet.

- Vår hälsofrämjande satsning kan leda till en positiv utvecklingsspiral, där ny kunskap och förståelse samt nya erfarenheter inspirerar till ytterligare medvetenhet och fortsatta utvecklingsarbeten, säger Kerstin Holmqvist, förskolechef. 

Båda förskolecheferna på Barn och utbildningsförvaltningen hoppas att projektet kan mogna till en insikt, om vad man kan och bör göra, både som individ och i grupp.

​Kontakt

Maria Uvenfors Carlsson
maria.uvenforscarlsson@skara.se
Telefon 0511-326 23

Kerstin Holmqvist
kerstin.holmqvist@skara.se
Telefon 0511-326 21

Denna sida uppdaterades 2015-09-11

Dela: