< >

2015-04-02

NCC Construction bygger nya Vilanhallen

NCC Construction Sverige AB har utsetts till byggentreprenör för nya träningshallen ”Vilanhallen” på Vilanområdet i Skara. Projektering kommer ske under våren och byggstart beräknas till efter sommaren. Om allt går enligt plan kommer hallen stå klar under senvåren 2016. Projektets budget är 48 Mkr inklusive markarbeten och byggherrekostnader (exklusive moms).

Projektet kommer drivas i entreprenadformen ”partnering” vilket betyder att kommunen som beställare tillsammans med byggentreprenör och arkitekt samt övriga funktioner som finns i ett bygge, projekterar det bästa för den avsatta budgeten och behovskraven för projektet.

- Under projekteringen och innan byggstart görs en så kallad riktkostnadkalkyl som alla parter kommer överens om. Detta utgör fas 1 i projektet och när husets utformning och kalkylen stämmer överens med budgeten, kan vi fortsätta med fas 2 och börja bygga. På detta sätt säkerställer man ekonomi och god kvalitet, säger Mikael Leijon, projektchef.

Träningshallen kommer att innehålla två fullstora handbollsplaner där det även finns plats för innebandy, volleyboll och badminton. En mindre publikyta kommer att finnas i respektive hall och hallarna kan delas av med en vikvägg, som är möjlig hissa upp. I byggnaden kommer det även finnas 8 st omklädningsrum, kontor, konferenslokal och material- och maskinförråd.

Ännu finns ingen ritning på hallen men på översiktsbilden kan man se var hallen kommer att ligga, vilket blir sydväst om ishallen.

Kontakt
Mikael Leijon
Telefon 0511-322 58

Denna sida uppdaterades 2015-04-02

Dela: