Offentliga lokaler

Om man har eller ska bedriva verksamhet i den här typen av lokaler ska detta anmälas till kommunens miljöenhet senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Offentliga lokaler