< >

Utbildning

Att ha kunskap om livsmedelshygien är en förutsättning för att du ska kunna driva en livsmedelsverksamhet. Om du jobbar eller ska jobba med mat är det viktigt att du vet hur maten ska hanteras för att den ska hålla god kvalitet.

Om du har anställd personal, eller någon annan som hjälper till, är det ditt ansvar att se till att de har lämplig utbildning, tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien och är väl insatta i verksamhetens rutiner.

Bristande kunskap om hygien och temperaturer orsakar de flesta matförgiftningar. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att den mat du säljer eller serverar är säker. Därför behöver du ha tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien, egenkontroll och matallergier. Kunskaperna ska vara anpassade efter den verksamhet som du bedriver.

Det finns många företag som anordnar utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll, både utbildningar som du kan delta i på plats med en kursledare och webbaserade utbildningar som du kan gå på distans. Det finns även gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som ger liknande kunskap.

Det är viktigt att regelbundet underhålla sina kunskaper.

Många livsmedelsbranscher har även en organisation som tar fram branschriktlinjer. Dessa hittar du t ex på Livsmedelsverket.se.länk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-05-26

Dela: