< >

Starta eget

Tänk på det här när du ska starta eget

Vill du starta eller ta över en livsmedelsverksamhet? Eftersom det är mycket att tänka på har vi försökt göra det lite enklare för dig genom att sammanfatta det viktigaste. Det finns att läsa i informationsbladet Driva livsmedelsföretagPDF.

Tänk på att du inte får öppna din verksamhet innan du registrerat din livsmedelsanläggning hos miljöenheten, så var ute i god tid. Företag som startar utan att ha anmält bryter mot livsmedelslagen och vi är då skyldiga att göra en åtalsanmälan.

Denna sida uppdaterades 2020-05-26

Dela: