< >

Livsmedelshygien

Alla som hanterar livsmedel eller produkter som kommer i kontakt med livsmedel måste ha kännedom om livsmedelshygien för att veta hur livsmedel ska hanteras på ett säkert sätt. Genom att arbeta med ett egenkontrollprogram och HACCP kan du minimera riskerna för att orsaka exempelvis matförgiftning.

Syftet med att ha kunskap om livsmedelshygien är att de som hanterar livsmedel hanterar det på sådant sätt som är säkert för konsumenten. Arbetsgivaren eller den som sköter verksamheten har ansvar för att dom som hanterar livsmedel har kunskap om de grundläggande principerna för hur de kan minimera riskerna.

Det bygger på fyra grundstenar:

  • Hålla rent
  • Hålla isär olika livsmedel
  • Avsvalning, kyl- och frysförvaring
  • Värmebehandling och varmhållning

Mer om detta finns i informationsbladet LivsmedelshygienPDF.

Denna sida uppdaterades 2020-05-26

Dela: