< >

Lagstiftning inom livsmedel

Lagar och regler inom livsmedelsbranschen

Livsmedelslagstiftningen finns till för att skydda konsumenterna och deras rätt att göra egna val när de handlar, hanterar och äter mat av olika slag. Den övergripande lagstiftningen är i stort sett likadan inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel.

Som komplement till de EG-förordningar som lagstiftningen bygger på finns i Sverige flera nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

Riktlinjer i lagstiftningen

Lagstiftningen gäller hela livsmedelskedjan från råvaror till färdiga livsmedel. Varje företag ska analysera vilka risker som finns i den egna verksamheten och som kan påverka livsmedlen. Livsmedelsföretagaren har hela ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och kan spåras bakåt och framåt i hanteringen. Livsmedels-kontrollen ska främst inrikta sig på företagens egenkontroll.

Lagstiftningen omfattar bland annat:

  • Egenkontroll och HACCP
  • Offentlig kontroll
  • Märkning
  • Personalhygien
  • Hantering
  • Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar
  • Avgifter

Några exempel på regeldokument

EG-förordning 178/2002 – allmänna reglerlänk till annan webbplats

EG-förordning 852/2004 – om livsmedelshygienlänk till annan webbplats

EG-förordning 853/2004 – om tillverkning av animaliska livsmedellänk till annan webbplats

Livsmedelslagen (2006:804)länk till annan webbplats Livsmedelsförordningen (2006:813)länk till annan webbplats

För att läsa livsmedelslagstiftningen hänvisar vi till Livsmedelsverkets webbsida.länk till annan webbplats Sök på "Lagstiftning". Komplement till lagstiftningen är branschriktlinjer samt vägledningar från kommissionen och livsmedelsverket.

Denna sida uppdaterades 2020-05-26

Dela: