< >

Branschriktlinjer för livsmedelsföretag

Många branschorganisationer har tagit fram riktlinjer för hur du som företagare kan göra för att uppfylla de krav som finns i livsmedelslagstiftningen. De kallas branschriktlinjer och är granskade och godkända av Livsmedelsverket.

De bestämmelser som finns i lagar, förordningar och föreskrifter måste du följa. Att följa branschriktlinjerna är däremot frivilligt. De kan dock vara ett bra stöd i ditt arbete med till exempel egenkontroll och hygienfrågor.

Underlättar din vardag

Lagstiftningen beskriver ofta en målsättning utan att ange exakt hur du ska göra för att nå målet. Det ger utrymme för flexibilitet, men det blir också svårare att veta hur man på bästa sätt ska gå tillväga för att uppfylla kraven. I en branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Eftersom den handlar om en specifik verksamhet är den mer konkret och lättare att omsätta i praktiken.

Riktlinjer för olika områden

Branschriktlinjer finns för många olika verksamheter och ämnesområden, bland annat restauranger, samlingslokaler, utomhusmatlagning, kosttillskott och allergi. En fullständig lista finns på Livsmedelsverkets webbsida om branschriktinjerlänk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades 2020-06-22

Dela: