< >

Frågor och svar om avgifter

Funderar du ibland på hur vi på miljöenheten arbetar och vad vi tar betalt för? Vi har samlat de sju vanligaste frågorna vi får av restauranger, storkök, caféer, livsmedelsbutiker och andra verksamheter vi besöker. Har du andra frågor är du självklart välkommen att höra av dig.

Varför kommer ni till oss?

Vi besöker alla verksamheter i Skara kommun som hanterar livsmedel på något sätt. Enligt lagen måste vi kontrollera att det ni säljer och serverar är säkra livsmedel.

Vilken nytta har vi av ert jobb?

Det är lätt att bli ”hemmablind”. Vi ser med nya ögon på ert arbete och kan ge synpunkter som gör att ni kan bli ännu bättre på att hantera livsmedel säkert.

Hur lägger ni upp ert jobb?

Hur ofta vi kommer beror på vilken typ av verk­samhet ni har. En kiosk som säljer förpackade livsmedel får oftast besök vartannat eller vart tredje år. I en restau­rang där man tillagar och kyler mat finns fler riskmoment. Där gör vi ett eller flera besök per år.

Innan vi kommer, läser vi på om vad som hänt tidigare i er verksamhet. Om det har funnits anmärkningar vid tidigare besök, börjar vi med att titta närmare på det. Vi kontrollerar även andra saker som lokaler, rengöring, hygien, temperaturer, skadedjur, märkning och spårbarhet. Under besöket ställer vi frågor till er och när vi är klara berättar vi för er om våra intryck.

Dialogen är viktig för att undvika missförstånd. Efteråt skriver vi en rapport som ni får via posten. Har ni synpunkter på den, vill vi gärna att ni hör av er till oss.

Varför måste vi betala för det jobb ni gör?

Sveriges regering och riksdag har bestämt att det är verksamheterna som behöver kontrolleras, som också ska betala för arbetet.

Vad avgör hur mycket vi ska betala och vem har bestämt kostnadsnivån?

Ni betalar en engångskostnad på 1100 kr när ni registrerar er verksamhet. Ni betalar också en avgift varje år, som bland annat beror på hur omfattande och på vilket sätt ni hanterar livsmedel. Två faktorer som vägs in är om ni serverar mat till känsliga konsumenter och om ni skriver innehållsförteckningar eller matsedlar till sådant ni själva tillagat. Riskfaktorerna avgör hur många timmar vi behöver för kontroller.

Hittar vi allvarliga fel och måste göra en extra kontroll, betalar ni för den tid som kontrollen tar.

Denna sida uppdaterades 2020-05-26

Dela: