Bild på ungdomar som samtalar med kvinna från arbetslivet
< >

Samverkan mellan skola och arbetsliv  

Samverkan skola och arbetsliv (förkortat SSA) är en del av undervisningen i Skaras skolor. Från förskoleklass till vuxenutbildning arbetar vi aktivt med att öka elevernas förståelse och kunskap om arbetslivet. De får kunskap om arbetslivet, lokala företag, vilka yrkesroller som finns och kan se kopplingen mellan det de läser i skolan och olika yrken.

Samverkan med arbetslivet stärker elevernas lust och motivation, samt ger  eleverna ökad förståelse för vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet.

För arbetsmarknaden är det viktigt för den framtida kompetensförsörjningen och Skaras utveckling och tillväxt, att visa på möjligheter inom den egna branschen och väcka intresse för det lokala arbetslivet.

Näringslivets engagemang ger också viktiga signaler om utbildningens betydelse. I kontakterna med näringslivet får ungdomarna möjlighet att marknadsföra sig själva. Mötet med företagare kan också stimulera till eget företagande.

Vill du vara med och skapa tillväxt och stärka vårt framtida lokala näringsliv? Engagera dig i samverkan mellan skola och arbetsliv.

Samarbetet i Skara kommun

Det finns ett SSA-råd med representanter från bland annat kommun, skola och näringsliv. Just nu pågår arbetet med se över de aktiviteter som finns samt skapa nya där vi ser ett behov. Exempel på aktiviteter som görs är:

  • Yrkeslivsmässan JOBB SKARA - mässa där yrken och arbetsgivare presenteras för elever. Sker vartannat år.
  • I soffan med JOBB SKARA och Framtidskoll - ett koncept som skapades då praon uteblev p.g.a. pandemin. Formatet är upplagt som en TV-studio med gäster från arbetslivet. 
  • Podd JOBB SKARA - poddformat om arbete, framtid och sysselsättning.
  • JOBB SKARA-kvällen. Öppet hus på tillverknings- och industriföretagen i Skara. 
  • Dessutom feriepraktik, Ung Drive, prao, APL, studiebesök och gymnasieprogrammens programråd m.m.


Denna sida uppdaterades