Grönlunds plåt Skara
< >

Näringslivsstrategi

Giltig 2016-2020

Näringslivsstrategins övergripande mål handlar om fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning i kommunen. Genom dialog och samverkan mellan näringslivet och kommunen finns förutsättningar för att stärka till exempel kompetensförsörjning och utbildning.

Mål för näringslivsarbetet i Skara kommun 2016-2020


  • Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning
  • Fler nystartade företag
  • Höjd utbildningsnivå
  • En attraktiv kommun
  • Sveriges bästa dialog mellan kommun och näringsliv 

En slutrapport är sammanställd och finns att ladda ner här på sidan. Just nu pågår ett arbete med att identifiera nya strategier och handlingsplaner som ska främja Skaras tillväxt och utveckling.


Denna sida uppdaterades