Grönlunds plåt Skara
< >

Ett starkt företagsklimat

Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla våra tjänster, vår dialog och service till Skaras 2481 företag (Källa: SCB nov 2022). Vi gör det för att Skaras företag är otroligt viktiga. Förutom att de bidrar med 1,6 miljarder i skatteintäkter och välfärdsskapande varje år, ger de jobb, service, utveckling, produkter, tjänster och livskvalitet. Utan företagen stannar Skara.

För att utvärdera vårt arbete och i vår strävan att ständigt utvecklas och förbättras arbetar vi med tre mätningar.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Löpande Insikt

Uppföljning med samtliga företag som haft ärenden inom Brand, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö, Livsmedel, Severing och Upphandling under året. Resultatet presenteras i april.

SKR's NKI-mätning Insikt 2022 (avser ärenden 2021) Zip, 6.5 MB.

Fastighetsägarna

Fastighetsföretagarklimatet är ett sammanfattande mått på förutsättningarna för att driva fastighetsverksamhet och bygger på intervjuer. Den genomförs vartannat år.

Fastighetsföretagarklimatet 2021 Pdf, 3.6 MB.

Svenskt näringsliv

En attitydundersökning som skickas ut slumpvis varje år under januari-mars. Enkätsvaren presenteras i maj och rankingen i september.

Företagsklimat Skara kommun 2022 (Svenskt Näringsliv) Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdaterades