Grönlunds plåt Skara
< >

Ett starkt företagsklimat

Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla våra tjänster, vår dialog och service till Skaras 2449 företag (Källa: SCB nov 2021). Vi gör det för att Skaras företag är otroligt viktiga. Förutom att de bidrar med 1,6 miljarder i skatteintäkter och välfärdsskapande varje år, ger de jobb, service, utveckling, produkter, tjänster och livskvalitet. Utan företagen stannar Skara.

För att utvärdera vårt arbete och i vår strävan att ständigt utvecklas och förbättras arbetar vi med tre mätningar.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Löpande Insikt

Uppföljning med samtliga företag som haft ärenden inom Brand, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö, Livsmedel, Severing och Upphandling under året. Resultatet presenteras i april.

SKR's NKI-mätning Insikt 2021 Zip, 7.7 MB.

Fastighetsägarna

Fastighetsföretagarklimatet är ett sammanfattande mått på förutsättningarn för att driva fastihetsverksamhet och bygger på intervjuder. Den genomförs vartannat år.

Fastighetsföretagarklimatet 2021 Pdf, 3.6 MB.

Svenskt näringsliv

En attitydundersökning som skickas ut slumpvis varje år under januari-mars. Enkätsvaren presenteras i maj och rankingen i september.

Företagsklimat Skara kommun 2021 (Svenskt Näringsliv) Länk till annan webbplats.

Näringslivsstrategi

Giltig 2016-2020

Näringslivsstrategins övergripande mål handlar om fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning i kommunen. Genom dialog och samverkan mellan näringslivet och kommunen finns förutsättningar för att stärka till exempel kompetensförsörjning och utbildning.

Mål för näringslivsarbetet i Skara kommun 2016-2020


  • Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning
  • Fler nystartade företag
  • Höjd utbildningsnivå
  • En attraktiv kommun
  • Sveriges bästa dialog mellan kommun och näringsliv 

En slutrapport är sammanställd och finns att ladda ner här på sidan. Just nu pågår ett arbete med att identifiera nya strategier och handlingsplaner som ska främja Skaras tillväxt och utveckling.


Denna sida uppdaterades