Kontakt

Enhetschef
Ulrika Lornell
Telefon 0511-325 97

Biståndshandläggare/1:e socialsekreterare 
Ulrica Eriksson
Telefon 0511-328 20

Biståndshandläggare
Nikolina Spanic
Telefon 0511-326 28

Biståndshandläggare
Maria Jonsson Mustonen
Telefon 0511-326 71

Biståndshandläggare
Frida Nordström
Telefon 0511-326 87

Biståndshandläggare
Mona Karlsson
Telefon 0511-326 27

Biståndshandläggare
Emma Olsson
Telefon 0511-326 36

Telefontid 
Måndag-fredag
klockan 8.30-9.30