Arkitektritning av nya förskolan

Arkitektritning av nya förskolan

Vy över hur entrén vid nya förskolan

Vy över nya förskolan 220615

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 220621

Underarbete pågår - innan plattan kan gjutas - 220621

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 220717

Plattan börjar ta form 220717

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 220817

Arbetet fortsätter plattan fortsätter 220817

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 220901

Väggar börjar ta form 220901

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 220920

Första plan på plats - 220920

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 221013

Plan två börjar ta form - 221013

Väggar är på plats 221115
Taket är på 221027
Barnen visar runt på arbetsplatsen

Barn och personal får rundvandring på bygget

Vintermiljö, barn och personal på väg in i bygget

Barn och personal ska gå guidad rundtur.

Väggen som kommer länka samman befintlig förskola med ny byggnad

Här kommer de båda byggnaderna länkas samman

< >

Förskola Marieberg

En ny förskola vid Marieberg kommer skapa nya möjligheter för våra yngre generation att leka, växa och utvecklas i Skara.Vi bygger till ett nytt hus bredvid och ihop med den befintliga förskolan Myrstacken. Den nya förskolan kommer kunna erbjuda 120 nya förskoleplatser i ett eftertraktat område i västra Skara (tätort):

Förskolan är planerad och anpassad för just barnen. Projektet skapar en helt ny möjlighet att bedriva modern och anpassad förskoleverksamhet.

Bygget beräknas stå färdigt hösten 2023.

Projektperiod

Sommar 2022 - hösten 2023

Projektbudget

60 Mkr

Organisation

Beställare: Skara kommun
Projektägare: Kommunstyrelsen
Projektledare: Håkan Lustig (SoT) och Therese Johansson (bou)
Styrgrupp: Mikael Leijon, Sofia Pettersson
Arbetsgrupp: Projektledare, verksamhetsledning (Maria Uvenfors & pedagoger)
Entreptrenör: Asplunds bygg

Projektlogg /tidsplan

  • 2020-04-27 Kommunfullmäktige beslutade, § 48, att bygga en förskola för minst 110 barn på Mariebergsområdet
  • 2021-11-29 Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudget med 5 mkr till totalt 60 mkr för förskola Marieberg 
  • 2022-02-15 bygglovshandlingar lämnas in
  • 2022-04-15 Bygglov godkänns av byggnadsnämnden
  • 2022-05-19 "Första spadtaget" tas på förskolans dag
  • 2022-10-27 Taket är på
  • 2022-11-15 Väggar klara
  • 2022-12-16 Taklagsfest och klart med ett gemensamt namn för hela verksamheten - Förskolan Mariebrt
  • Hösten 2023 Förskolan vid Marieberg är färdig för inflytt och får nytt namn
Denna sida uppdaterades