< >

Fiberutbyggnad

Projektperiod

2015-2020 samt vidare komplettarande utbyggnad

Syfte

Att erbjuda ett modernt fibernät innehållande intressanta och väl fungerande tjänster till konkurrenskraftiga priser.

Mål

Fastbit AB följer regeringens bredbandsmål, vilket innebär att 90% av Sveriges hushåll skall ha tillgång till minst 100Mbit/s år 2020.

Deltagande parter

Skara Energi AB, Vallebygdens ekonomiska förening, Fastbit AB med varumärket Openbit. Dessutom våra tjänsteleverantörer i Openbit samt underentreprenörer vilka bygger fibernät.

Beskrivning av nuläget

2014 startade Fastbit AB tillsammans med Skara Energi AB och Vallebygdens ekonomiska förening, en villasatsning i Skara kommuns tätorter. Fastbit AB erbjöd fiber till omkring 4 000 villaägare under förutsättning att 50% av villaägarna beställde anslutning i respektive område. Erbjudandet föll mycket väl ut och idag finns cirka 2 500 beställningar varav 1000 villor har anslutits. Beslut är nyligen taget att bygga ut fibernätet i samtliga projektområden oavsett procentgrad.

Projektlogg

2014-04-01 Kampanjstart

2014-06-16 Informationsmöten påbörjas i projektområdena

2014-09-12 Första kunden i kampanjen ansluts på Backstuguvägen i Skara

2015-06-01 Vi passerar 2 500 intresseanmälningar

2016-04 Beslut tas att bygga ut fibernätet i Skaras tätorter utan krav på beställningsgrad

2016-11 Målsättning skapas att samtliga villaområden i Skaras tätorter ska vara utbyggda senast under 2019

2017-03 Vallebygdens ekf meddelar att Valles områden i Eggby, Axvall och Varnhem beräknas vara färdiginstallerade under våren 2018

2017-05 Skara Energi genomgår förändringar i personalstruktur vilka medför små förseningar kring utbyggnaden i Skaras tätort.

2017-08 Ny chef för stadsnät hos Skara Energi påbörjar sin anställning och ytterligare resurser tas in för att påskynda och komma ikapp i utbyggnaden.

2018-03 Utbyggnaden helt klar i Vallebygdens tätorter, Axvall, Varnhem och Eggby

2018-06 Skara Energi med entreprenörer bygger fiber i flera tätortsområden samtidigt och arbetar ikapp tidigare förseningar

2018-09 Informationsmöten hålls med information om framtida höjning av anslutningsavgifter

2018-10 Fibernätet beräknas vara helt klart i Skaras tätorter under slutet av 2019

2019-01 Anslutningsavgiften på efteranslutningar i tätorten höjs till 23500kr från tidigare 18500kr

2019-04 Koncept för byggnation av fiber til flerfamiljshus erbjuds till fastighetsägare i Skara Kommun

2019-12 Tätortskampanjen i Skara Kommun är helt klar. Samtliga fastigheter i Skaras tätorter kan nu antingen abonnera på bredbandstjänster direkt eller beställa anslutning till fibernätet

2020-03 Fiberutbyggnad tillsammans med vatten och avlopp erbjuds och byggs ut löpande på Skaras landsbygd

2020-05 Med anledning av Covid-19 ökar trafiken i nätet och ytterligare resurser läggs på driftsäkerhet

2021-01 Avisering om nya priser på internettjänster sker i Openbit

2021-07 Nya priser aktiveras för samtliga internetkunder i Openbit


Denna sida uppdaterades