< >

Vintercyklist 3.0

Projektperiod

30 november 2020 - 5 april 2021

Syfte

Att skapa mer hållbara resvanor. Deltagarna förbinder sig att cykla till jobbet tre dagar i veckan och att rapportera om sina erfarenheter.

Mål

Att främja miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De som vintercyklar värnar både miljön, plånboken och sin egen hälsa.

Deltagande parter

Skara kommun, Västra Götalandsregionen.

Beskrivning av nuläget

Ansökan har öppnat.

Projektlogg/tidsplan

  • 2020-09-11 Ansökan öppnar
  • 2020-10-12 Ansökan stänger

Denna sida uppdaterades