< >

Stadshus i Djäknehuset

Djäknehuset ska bli ett Stadshus för medborgare, politiker och tjänstemän.

Stadshuset ska vara:

  • Ett nav i centrum
  • En unik mötesplats
  • En attraktiv arbetsplats

Det ska kännas naturligt att ta en sväng in i stadshuset för att se vad som är på gång och ta del av Skaras utveckling. Huset sjuder av verksamhet även under andra tider på dygnet. Konserter, föreningsmöten och kommunfullmäktige med mingelfika är några av aktiviteterna.

För dig som har ärenden som behöver lösas är det självklart att komma till stadshuset, där det är en väg in och tydligt vem du ska kontakta.

Projektperiod

Våren 2018 - hösten 2019 byggnation av Stadshuset

Projektbudget

85 miljoner kronor.

Organisation

Beställare: Kommunfullmäktige
Projektägare: Kommunstyrelsen
Projektledare: Kommunledningsförvaltningen (verksamhet i Stadshuset) och Service & Teknik (projektering och byggnation).
Styrgrupp: Kommundirektören med ledningsgrupp.
Arbetsgrupp: Malin Tell (sammankallande), Peter Blom, Edith Beckman, Erica Boegård, Staffan Lundstedt och Gustav Waldefeldt.

Det här har hänt

Sedan Viktoriaskolan invigdes hösten 2017 står Djäknehuset utan verksamhet. En förstudie gjordes under 2017 och kommunfullmäktige fattade beslut den 25 september 2017 om att göra Djäknehuset till Skaras stadshus. 

Projektlogg /tidsplan

2016-08-22 Inledande studieresa för styrgrupp och arbetsgrupp
2016-09-05 Workshop för styrgrupp och arbetsgrupp
2016-11-- Utredningsarbete på förvaltningsnivå, medarbetardialog
2017-03-01 Inspirationsdag. Verksamhetsutredningens resultat presenteras. Föredrag med forskare om aktivitetsbaserat arbetssätt.
2017-09-25 Kommunfullmäktige beslutade om gemensamt stadshus i Djäknehuset.
2018-03 Projekteringen påbörjas tillsammans med Serneke
2018 hösten ombyggnationen startar
Hösten 2019 Invigning av Stadshuset

Tidigare nyheter om stadshuset

2018-01-17: Stadshus i Djäknehuset blir samlingspunkt

2018-06-05: Historiska detaljer samsas med framtidens behov i Djäknehuset

2018-10-16: Kompetens och engagemang tas tillvara i stadshuset

2019-08-15: Ditt stadshus - det första på tusen år

 

Denna sida uppdaterades