< >


I Viktoriaskolans hemliga rum

Vad är det som händer på skolan när inte eleverna är där? Och vad är det som händer på dagarna och som eleverna aldrig ser? Viktoriaskolan är fylld av avancerad teknik som finns på alla skolans plan. Och här styr skolans fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsingenjörer.

I de största teknikrummen finns ventilationsaggregaten, totalt finns två ventilationsrum på skolan. Sedan finns det rum där installationer styr kylan till köket, rum för sprinkleranläggningen med dess tankar och pumpar. Det finns rum där fjärrvärmen kommer in och värmen styrs vidare till element och golvvärme.

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson är fastighetsingenjör med ansvar för el-installationer, belysning, larm, passage, styr och regler mm. Stefan deltar som sakkunnig inom sitt område i större projekt och har varit kvalitetssamordnare för el- och styrinstallationer på Viktoriaskolan. Stefan är systemansvarig för tekniska system som kameraövervakning, passage, brand- och inbrottslarm samt ger stöd åt verksamheten vid frågor inom dessa områden.

Om det blir fel i skolans omfattande och avancerade teknik så kan det vara svårt att hitta. Då är det bra att vara flera som kan felsöka. Skolans fastighetsskötare Anders Pihlström och Mattias Krantz klarar det mesta, men ibland måste tekniker eller ingenjörer kallas in som stöd.

Abdi jobbar tillsammans med fyra kollegor på Viktoriaskolan

Roterande städ

Abdi jobbar tillsammans med fyra kollegor på Viktoriaskolan. Han arbetar heltid på skolan och börjar klockan 06:00. Lokalvårdarna på Viktoriaskolan arbetar med rotation. Det innebär att de byter område och våningsplan den första i varje månad och ansvarar då för information mot såväl kollegor som verksamheten i det område man är den månaden. Det betyder att alla lokalvårdare måste lära sig städa hela skolan och ta ansvar för lokalvården tillsammans och de olika arbetssätten inom varje område. Lokalvården har också en stor åkbar kombimaskin som alla då turas om att köra

Alla klassrum städas varje dag och grundstädas en gång i veckan. Då dammar man, torkar av tavlan, torkar av bord med mera. De andra dagarna görs tillsynsstäd och då städas golven och papperskorgar töms. Korridorer och toaletter städas också varje dag och kontoren en gång i veckan. Hur ofta det städas beror på vad verksamheten väljer att köpa i sin lokalvård. Men avdelningen lokalvård inom Service & Teknik rekommenderar att man följer socialstyrelsens rekommendationer.

Vad är det som händer på loven när eleverna inte är där?

Några gånger om året blir det förbättringsstäd. Det sker på höstlov, en vecka på jullovet, sportlov, påsklov och en vecka på sommarlovet. Skolan är uppdelad i fem delar och vi städar en del på respektive lov. Lokalvårdarna jobbar tillsammans och tittar på vad som behöver göras inom de olika områdena och hjälps åt med städningen. För det mesta blir det golvvård eftersom det är svårt att göra då verksamheten är igång.

Hälsningar från personalen på Servie & Teknik
genom

Lena Skogh
Nämndsekreterare

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades