< >


Alla elever är allas elever

Utifrån de fem utgångspunkterna, som jag skrev om i mitt förra inlägg, för gestaltningen av Viktoriaskolan så träffade jag hela personalgruppen i Skara 7-9 för att föra dialog kring vikten av att eleverna upplever en känsla av sammanhang (KASAM Länk till annan webbplats.), där det som finns och tillhör skolan blir begripligt, hanterbart och meningsfullt.

För att försöka skapa en samsyn för att ge eleverna en känsla av sammanhang, så är utgångspunkten "Alla elever är allas elever". Hela personalgruppen behöver enas om gemensamt förhållningssätt kring tre inriktningar:

 • ramar
 • stödstrukturer
 • spelregler

Man kan förenklat säga att ramar innebär allt som är gemensamt för alla, som att alla behöver ha ett gemensamt förhållningssätt när det gäller exempelvis tider, ordning och reda, material, början och slut. Stödstrukturer handlar om att tydliggöra och stödja eleverna genom instruktion och information, att ha gemensamma arbets- och tankemodeller och att ha gemensam syn på extra anpassningar. Spelregler handlar om hur vi är och agerar mot varandra och hur vi gör för att stärka det goda och hjälpas åt att vara goda förebilder.

Personalen delades in i blandade grupper och fick i uppdrag att samtala om vad som är viktigt att tänka på kring de här tre inriktningarna. När det gäller ramar kom personalen fram till vikten av följande:

 • Gemensamt förhållningssätt kring arbetsmetoder och arbetsmaterial.
 • Gemensamma dokument och rutiner (utvecklingssamtal, föräldramöten osv)
 • Gemensamma ordningsregler
 • Gemensamt förhållningssätt kring möblering och placering i rum
 • Gemensamma mål
 • Gemensam värdegrund

När det gäller stödstrukturer kom personalen fram till vikten av detta:

 • Tydlighet kring mentorskap och mentorstid.
 • Gemensamma arbetsmodeller (start och stopp, färgkodningar, läxstöd)
 • Gemensam dokumentation
 • Nära samarbete med elevhälsan
 • Tydliga och tillgängliga instruktioner
 • Tydliga anvisningar om placering av material, möbler och elever
 • Fungerande lärplattform

När det gäller spelregler så ser personalen att detta är viktigt:

 • Gemensamma ledord
 • Vi vuxna är förebilder
 • Vi pratar med varandra
 • Vi håller ordning
 • Vi hjälper varandra
 • Vi har gemensamt synsätt på vikten av att skapa och behålla goda relationer
 • Vi har ett gott bemötande
 • Vi hälsar på varandra
 • Samma regler gäller alla överallt

Dessa kloka tankar är en bra utgångspunkt för att forma ett gemensamt förhållningssätt, där eleverna får förutsägbarhet och tydlighet och på så sätt får möjligheten att uppleva en känsla av sammanhang.

/Annelie

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades