< >


Fem utgångspunkter för Viktoriaskolan

Det finns fem utgångspunkter för Viktoriaskolan som vi arbetar aktivt med när det gäller skolans gestaltning och det förhållningssätt som vi vill främja.

  • En symbol för framtidens skola där skolan är integrerad som ett aktivt inlärningsredskap, som skapar ramar för upplevelse och fördjupning, för att på så vis utveckla elevernas kreativitet och lust till att lära.
  • En sammanhangsstark skola, där det gemensamma torget och atriet skapar den sociala tyngdpunkten, som binder samman våningarna och de olika funktionerna till en levande helhet.
  • En inkluderande skola, där den öppna och flexibla inredningen skapar en dynamisk inlärningsmiljö, som främjar olika inlärningsstilar och inkluderar alla elever i gemenskapen.
  • En hållbar skola där interaktiva, gröna metoder ger eleverna förståelse för naturens cykler och människans inverkan på dessa.
  • En skola, där den nära relationen mellan ute och inne skapar en inlärningsmiljö, som går i dialog med staden och parklandskapet.

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades