< >


Det går framåt!

Det är kul att än en gång kunna säga att arbetet med skolan rullar på och följer planen. Det är full aktivitet både inom- och utomhus! Just nu pågår bland annat:

  • Montering av undertak på alla våningsplan
  • Montering av belysning på plan 2 och 3
  • Uppsättning av glaspartier till klassrum och grupprum på plan 2 och 3
  • Skåpssnickerier och montering av dörrar
  • Montering av hiss
  • Färdigställande av toaletter
  • Finplanering av markytor för att så gräs
  • Plattläggning på takterrassen
  • Detaljplanering för driftsättningar, provningar och besiktningar
  • Ordningställande av ny gång- och cykelväg förbi skolan

Skolan kommer att vara indelad i olika färgkodade lag- och arbetsområden. Färgen kommer att finnas på skåp i klassrum och elevskåp för att man tydligt ska se vilket område man befinner sig i. Färgerna är i nyanser av röd, gul, orange och turkos.

Asfalterad vändyta utanför huvudentrén

Montering av sittbänkar är klart, markarbeten pågår

Plattsättning klar, markarbeten pågår

Lastkaj för mottagning av centralkökets beställningar

Plattsättning och montering av odlingskrage

Fläktrum för centralköket

Montering av skåp i klassrum

Gula klassrumsskåp

Provmontering av projektor

Utsikt mot Viktoriagården

Inredning i kemi- och fysiksalar

Montering av dörrar

Grupprum med glaspartier

Grupprum i halvmåneform

Golvet i danssalen är lagt

Mönstermålning i trapphusen

Stora siffror i trapphusen för att tydligt se vilket våningsplan man är på

Färdigställande av toaletter pågår

Panoramabild över idrottshallen

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades