< >


Aktivitetsbaserad arbets- & lärmiljö

Som Annelie nämnde i sitt senaste inlägg kommer arbetssättet för elever och lärare på Viktoriaskolan att utgå från en aktivitetsbaserad arbets- och lärmiljö. Detta innebär att man ”jobbar och lär där hjärnan är och inte där skrivbordet eller bänken står”.

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är ett strategiskt verktyg och inte enbart en plats att vara på. Arbetsplatsen ska skapa samma känslor som den plats varje individ upplever som sin favoritplats.

En aktivitetsbaserad arbets- och lärmiljö är uppdelade i zoner; lugna zoner, mellanzoner och aktiva zoner. I den lugna zonen arbetar man tyst och ostört. I mellanzonen sitter man tillsammans med kollegor eller elever på ett mer öppet sätt. I den aktiva ytan möts man för dialog och interaktion, där arbetet och lärandet sker i grupp eller enskilt.

Även på en aktivitetsbaserad arbetsplats är tillhörighet och samhörighet viktigt. Där behöver finnas en naturlig träffpunkt för kollegor och elever. Det behöver också finnas organiserade verksamhetsmöten för att skapa förutsättningar för kollegialt lärande och nätverkande i vardagen. Lärarna i arbetslagen har att tillsammans planera för vilken lärmiljö som passar för elevernas lärande vid arbetspassen.

För att lyckas med en aktivitetsbaserad arbets- och lärmiljö behöver alla tillsammans skapa, forma och kommunicera en tydlig värdegrund för lärprocessen, där arbetsklimatet främjar olika arbetssätt. Bemötande, hänsyn och personligt ansvar är här viktiga begrepp. För att möjliggöra för en aktivitetsbaserad arbets- och lärmiljö, behövs en tydlig och strukturerad samverkan.

Syftet med en aktivitetsbaserad arbetsplats är

• En arbetsplats som ger styrka, lugn och stabilitet.

• En arbetsplats som främjar samverkan och interaktion.

• En arbetsplats som skapar kreativa och inspirerande miljöer.

• En arbetsplats som möjliggör kommunikation.

• En arbetsplats som är hälsofrämjande.

Annelie pratar också i sitt senaste inlägg om identiteter via arbetslag och lagområden. Detta kommer vi att berätta mer om framöver.

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades