< >


Lärarna på studiebesök

Som utlovat i mitt förra inlägg ska jag nu berätta om vårt besök på Viktoriaskolan den 22 september. Vi har sedan dess hunnit med ännu ett besök i skolan, som jag också ska skriva om. Men först, den 22 september.

Så var det då äntligen dags för personalgruppen lärare från Skara 7-9 att besöka Viktoriaskolan. Det var förväntan, glädje och engagemang som präglade besöket, då alla arbetslag fick möjlighet att få en rundvandring i den nu alltmer framväxande skolbyggnaden. Där fanns idel positiva röster, det fanns en hel del av frågor om såväl konstruktion, som ytor, design, färg och form. Ja, det var sammantaget en samling produktiva tankar, fyllda av fantasi, verklighet och skapande som präglade besöket.

På eftermiddagen samlades all personal för en genomgång av de uttalade förutsättningar och den vision som politiken satt för Viktoriaskolan. Detta för att få en gemensam bild av allt som redan är genomtänkt, planerat och byggt. Här delgavs också de tankar som finns från arkitekten om gestaltningsbeskrivning och förutsättningar för inredning av skolan. Några viktiga gemensamma begrepp, som arkitekten lagt tonvikt vid, belystes; aktivitetsbaserad arbets- och lärmiljö, identiteter via arbetslag och lagområden, kulörer samt tillgänglighet. Mer om detta i ett senare separat, mer faktabaserat, inlägg.

Utifrån denna genomgång fick personalen i sina arbetslag samtala utifrån frågan: Vad vill ni se?

Fokus för samtalen skulle vara:
  • transparens
  • olika zoner; lugn zon, mellanzon, aktiv zon
  • öppenhet
  • trygghet

Några meningar från allt gott som framkom och uttalades efter den meningsskapande dialogen

"Vi vill se koncentrerad aktivitet med glädje och nyfikenhet när vi kommer in i skolan."

"Vi ser att transparensen kan öka tryggheten för att man kan se mer av vad som händer."

"I denna stora skola är det bra att skapa en miljö i ”lagdelen” som gör att alla elever kan känna sig sedda."

"Vi tror att transparensen och öppenheten kan bidra till ökad trygghet i och med att alla elever syns."

"Vi vill se samarbete mellan olika elever, gärna olika åldrar."

"Vi ser en skola full av liv och aktivitet både utomhus och inomhus. Skolgården och omgivningen ger möjlighet till fysisk aktivitet och utomhusundervisning samt avkoppling."

"Vi ser en inspirerande arbetsplats som främjar kreativiteten hos både elever och lärare. Nya traditioner startas i och med nystarten för Skara 7-9 i Viktoriaskolan."

"Vi pedagoger fyller huset med kunskap, glädje och engagemang om vi ges rätt förutsättningar."

/Annelie

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades