< >


Ronaldo Petersson monterar plåtreglar

Gigantiskt 3D-pussel tar form

Nu förtillverkas de delar som kommer att utgöra ytterväggarna runt hela byggnaden. 37 vändor med lastbil lommer det att bli innan alla delar är på plats.

Dennis Johansson är arbetsledare på PEAB och tar emot i den stora monteringshallen i Lundsbrunn, där tillverkningen är i full gång. Fyra man är i färd med att sätta ihop väggdelar som förses med isolering och fönster. 

- Viktoriaskolan har klassningen "miljöbyggnad silver", vilket ställer högre krav på isolertjocklek och vilka material man väljer. Energibalansen är också viktig och det gäller att foga och täta rätt, säger Dennis.

Bland annat används stenbaserade skivor som är oorganiska och därför används för att förhindra att fukt och mögel tar sig igenom den yttre fasaden och får fäste. Det tyngsta väggpartierna väger ca 600 kg, men då ingår också ofta fönster, som i sig väger runt 250 kg. Väggarna är alltid tre meter breda men höjden kan variera. 215 väggdelar ska framställas för att passas in på skolans fasad.

- Vi räknar med att det blir 37 vändor till bygget i Skara innan alla är på plats, säger Dennis.

Det är främst av säkerhetsskäl som monteringen sker i hallen och inte direkt på bygget. När det blir dags för transport i januari placeras väggdelarna i ställage som gör det relativt smidigt att frakta dem.

- Just nu växer bygget hela tiden, men när väggarna väl är på plats kommer det en lång period när det inte syns så mycket utåt vad som händer, säger Dennis.

Efter monteringen kommer ytterväggarna att bekläs med tegel och taket läggs för att få tätt hus snabbt så att de inre arbetena kan påbörjas.

Varje väggdel är uppritad i förhand och har sitt eget ID-nummer för att sedan passas in på rätt plats på fasaden.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades