< >


Intervju med mättekniker Johan Wik

Johan Wik arbetar på PEAB Anläggning, en underentreprenör till PEAB Bygg som är det företag som bygger Viktoriaskolan. Johans arbete innebär att han förbereder för att byggarbetarna ska kunna utför sitt jobb. Man kan säga att Johan omsätter ritningar till verklighet. Mycket av det arbete som Johan gör, är arbete som inte syns för så många, men som är väldigt viktigt för att slutresultatet ska bli bra.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

- Det kan variera mycket men oftast arbetar jag några timmar på kontoret med att mata in uppgifter i olika datorprogram och instrument utifrån ritningar. Det gäller att detaljgranska ritningar och se efter så att inget blir fel. Det kräver noggrannhet och att man är skärpt. Därefter går jag ut på byggarbetsplatsen och markerar ut det som byggarna ska arbeta med framöver med hjälp av mina instrument. Allt förarbete görs digitalt och sedan görs själva utmätningarna på plats och markeras ut av pinnar, spraystreck, tusch och snören.

Finns det någon utmaning i just bygget av Viktoriaskolan, som du ser i din roll?

- Ja det är lite mer komplext än andra byggen jag har medverkat på. Ofta kan jag mäta ut stödpunkter åt byggarna, som de själva sedan kan göra mätningar utifrån. Men i Viktoriaskolan är det många olika vinklar i byggnaden och dessutom många olika lager att ta hänsyn till. Exempelvis ska golven i duschrummen ha golvvärme. Då gäller det att jag gör alla mätningar i varje lager med största noggrannhet så att de olika lagren kommer på exakt rätt plats, annars kan det hända att vi i lagren ovanför lagret med golvvärme borrar i golvvärmens rör, och det blir ju inte så bra.

Vilken utrustningen använder du till dina mätningar?

- Som sagt så sker alla mätningar med digitala instrument. Instrumenten vi har är det bara vi på anläggning som har och det är oftast mycket dyra instrument. Mycket mätarbete kan göras med hjälp av GPS och satellit. Den utrustningen har en felmarginal på ungefär 20 millimeter. När det krävs större noggrannhet än så, som i Viktoriaskolan, använder vi prismor för att mäta ut. Då har vi en felmarginal på ungefär 2-3 millimeter.

Vad har du för bakgrund och utbildning?

- Jag läste till maskinförare på gymnasiet och gjorde sista terminen min praktik på PEAB. Efter praktiken blev jag erbjuden jobb och arbetade i två år som anläggare. Därefter frågade platschefen om jag ville börja med utsättning istället och på den vägen blev jag mättekniker.

Vilka andra projekt har du arbetat med?

- Större projekt som jag har varit delaktig i är Julas centrallager, utbyggnaden av väg 49 mellan Skara och Axvall samt IKEA i Uddevalla.


Har du frågor om något som vi skrivit om i intervjun, ställ dem gärna i kommentarsfältet, så återkommer vid med svar.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades