< >


Mikael Leijon berättar om skolbygget vid rivningsstarten den 20 februari 2015.

Intervju med projektchef Mikael Leijon

Vi har tänkt att under resans gång fram till dess att Viktoriaskolan står klar, bjuda på några intervjuer med personer som på något sätt är delaktiga i projektet och den framtida skolan. Först ut är projektchef Mikael Leijon.

Hur går det till när kommunen drar igång ett projekt som Viktoriaskolan?

- Först måste vi förankra uppdragsgivarens behov, som i det här fallet är barn- och utbildningsnämnden. Flera utredningar visar ett tydligt behov av en ny skola.

Vilka steg har ni gått igenom inför projektet?

- För några år sedan anordnade kommunen en arkitekttävling, där deltagarna lämnade förslag på formen av skolbyggnaden. Vi fick uppdraget att projektera vidare det vinnande förslaget. Nu har vi åter haft kontakt med de olika verksamheterna som ska finnas i den nya skolan. Dessa områden är kultur/fritid, musik, fastighetsskötare, städ, kostpersonal och självklart skolans olika behov. Ett antal workshops ledde oss fram till dagens förslag som vi nu håller på att rita klart. Där emellan har vi kalkyler med andra underlag till både kommunstyrelse och fullmäktige, för beslutet att bygga skolan.

Vad innebär din roll som projektchef, både i projektet och i din befattning?

- Som projektchef i förvaltningen ansvarar jag för samordning av Skara och Götene kommuns underhålls- och investeringsprojekt. I skolprojektet samordnar jag arbetet och kontakterna med såväl våra duktiga medarbetare, som de konsulter vi köper tjänster av.

Hur länge har du arbetat som projektchef? Vad gjorde du innan?

- Rollen som projektchef har jag haft sedan 2011. Tidigare var jag fastighetsingenjör, vilket innebar att jag jobbade med projekt från önskemål till färdigt genomfört byggprojekt. 2003 började jag arbeta för Skara kommun och innan det höll jag på med byggentreprenad i 20 år för främst NCC. Exempel på projekt jag då arbetade med i Skara är renoveringen av Skara Domkyrka 1999 samt tillbyggnad av charkfabriken på Scan och SLU-Smedjan.

Vad är mest spännande med Viktoriaprojektet?

- Äran att få jobba med så många duktiga människor och att vi tillsammans ska genomföra ett av Skaras mest omfattande nutida projekt.

Vilka är de största utmaningarna med projektet?

- Byggnadens arkitektur i tävlingsförslaget ska bevaras och utifrån den önskan finns alltid många tekniska utmaningar att lösa. Det gör vi med hjälp av alla inblandade som har lång erfarenhet och ett stort engagemang i projektet.

Hur många entreprenörer och medarbetare är totalt involverade i projektet?

- I nuläget pågår projekteringen och vi har just startat med rivningen. Inom Skara kommun har vi i tidigare workshops varit med 40 anställda och tillsammans med arkitekter, konstruktörer och andra konsulter är vi ett femtiotal. När bygget kommer igång kan vi bli runt 100 medarbetare på byggplatsen hösten 2016.

Vad innebär skolan som byggprojekt för kommunen?

- Den nya skolan är en stor satsning för kommunen och är en del i att skapa en attraktiv kommun. Skolan byggs utifrån höga miljökrav i material- och energianvändning, och kommer på så sätt att ligga i framkant. Dessutom har vi hela tiden haft en modern lärandemiljö som ett mål, och i det arbetet har vi haft med oss lärare och elever. Gemensamt med alla våra leverantörer jobbar vi enligt ett tydligt måldokument. Vårt mål är att sätta Skara på skolkartan!


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades