< >

Tillbakablick

Tidsaxel
ÅrHändelseBeslut
2003Lokalutredning om kommunens högstadieskolor görs 
2004Förslag att behålla Djäkneskolan och bygga om Teglaskolan. Då ombyggnation inte förordas undersöker man möjligheten till F-7 skolor samt ny 8-9 skola vid Katedraskolanl. Utredningen klar 2006. 
2009Medborgarna får tycka till om fyra olika förslag (läs mer om dem nedan). I samband med detta uppkom ett femte förslag "Källeskolan, den nya 7-9 skolan". 
2009-2010I utredningen av det femte alternativet föreslår man att Källeskolan byggs om och anpassas till högstadieskola. Djäkneskolan behålls och fräschas upp. Nuvarande Stureplan inrymmer skapande och estetisk verksamet samt att ny F-6 skola byggs. 
2011Kommunfullmäktige beslutar om att bygga en ny högstadieskola på Teglagärdet och att bygga om Djäkneskolan. Arkitektutredning görs och man förbereder projektering för ny högstadieskola.X
2011Arkitekttävling utlyses om ny högstadieskola för 350 elever. I juni beslutar kommunfullmäktige om att kommunen ska ha en gemensam högstadieskola. Arkitekttävligen skrivs om att gälla en skola för 600 elever.X
2012Resultat och juryns utlåtande klart i juni. Projektering startar efter beslut i kommunstyrelsen. Det tas också beslut om att skolinvesteringen ska innefatta centralkök för hela kommunen.X

De fyra förslagen som medborgarna fick tycka till om 2009

1. Ny Teglaskola, behålla Djäkneskolan

2. Högstadiet flyttas till Katedralskolan, där man också behåller yrkesprogram, studieförberedande program flyttas till Djäkneskolan

3. Högstadieskola i Djäkne samt Venushuset (nuvarande Stureplan)

4. Djäkneskolan friställs för annan verksamhet och ny högstadieskola byggs på Teglagärdet

Denna sida uppdaterades