< >

Skiss och innehåll av skolan

Skolan byggs i tre våningsplan med en total yta på 11 137 kvadratmeter (BTA) och beräknas kunna tas i bruk under 2017.
En skola med eleverna i fokus där kunskap, modern teknik, kreativitet och hälsa är viktiga byggstenar.
Skolan kommer bland annat innehålla centralkök för hela kommunen, bibliotek och mediatek, dans- och motoriksal samt stor idrottshall.

Denna sida uppdaterades