< >

Namnet Viktoriaskolan

Den 4 februari (2015) fattade kommunstyrelsen beslut som den nya högstadieskolans namn, Viktoriaskolan.

Namnet Viktoria har en tydlig koppling till platsen där skolan kommer att uppföras, med såväl Viktoriasjön som Viktoriagården som närmaste grannar. Namnet Viktoria härstammar från sent 1800-tal då lektor Gustaf Viktor Hofling anlade Viktoriasjön.

Viktoriaskolan hette även den skola som tidigare låg inom området norr om nuvarande Teglaskolan, byggd i början på 60-talet. Här fanns bland annat en husmodersskola och en verkstadsskola. Man kunde också utbildas inom handel och det fanns en kem-teknisk utbildning till laboratorieassistent. Byggnaden är nu riven.

Namnkriterier

  • Namnet ska ha en historisk och geografisk förankring i Skara.
  • Det ska vara passande på en högstadieskola och man ska förstå att det handlar om en skola och inte något annat.
  • Namnet ska vara lätt att uppfatta, skriva, läsa och uttala.                              
  • Om ett personnamn finns med så ska den personen sedan länge vara avliden.
  • Namnet ska vara så tydligt att det inte kan förväxlas med något annat namn.

Namnkriterierna har stöd i Lantmäteriets riktlinjer för namnsättning samt i hänsynsparagraf §4 i Kulturminneslagen.

Projekt- och jurygrupp arbetade med namnfrågan

En projektgrupp tillsattes 2012 för att ta fram ett nytt namn för den nya skolan. 

Efter information i skolorna och på Skara kommuns webbplats har totalt cirka 25 namnförslag tagits in från elever och allmänhet. En jurygrupp har arbetat kring namnförslagen utifrån satta kriterier. Eleverna på Djäkne- och Teglaskolorna har fått tycka till om namnförslagen och det gjordes också en omröstning av namnen under våren 2013, där cirka 130 personer var med och tyckte.

Styrgruppen för den nya högstadieskolan skolan har tagit del av projekt- och jurygruppens arbete och väljer därefter att ställa sig bakom namnet Viktoriaskolan.

Denna sida uppdaterades