< >

Jämförelse - bygga nytt eller behålla

Vid en investering upprättas en kalkyl som ska bedöma den ekonomiska konsekvensen av investeringen över den tid som anläggningen bedöms kunna användas. I kalkylerna har den nya högstadieskolan bedömts ha en livslängd på 40 år och stadshuset en livslängd på 33 år.

Idag har Skara två kommunala högstadieskolor. Investering i en ny högstadieskola och stadshus innebär utgifter. Att behålla de två skolor vi har idag, innebär också utgifter.

Bygga nytt

En ny skola och ombyggnad av Djäkneskolan till stadshus beräknas totalt ha utgifter på 629 miljoner kronor över 40 år med underhåll, eller 15,7 miljoner kronor årligen.

Behålla

Om vi behåller nuvarande skolor i 40 år utan att investera i fastigheterna under tiden med mer än underhåll skulle utgifterna för skolorna uppgå till 495 miljoner kronor eller 12,4 miljoner kronor årligen.

Skillnaden

Med beräkningarna av den nya investeringen kommer Skaras medborgare tillsammans att årligen i 40 år betala 3,3 miljoner kronor mer, eller cirka 180 kronor per medborgare och år.

Denna sida uppdaterades