< >

Effektiviseringar

Omlokaliseringar och försäljningar ger effektiviseringar

När den nya högstadieskolan byggs, påverkas ett antal fastigheter i samband med detta. Det totala investeringspaketet på 398 miljoner ger oss nya årskostnader men leder också till att vissa kostnader försvinner och att effektiviseringar kan göras.

Kostnadsökningen när samtliga investeringar är genomförda påverkar resultaträkningen enligt nedan. Kommande år därefter minskar kostnaderna genom att amortering av lån sänker räntekostnader och underhållsmedel skapas.

Kalkyl
Årskostnad ny högstadieskola25 000 000
Årskostnad stadshus7 000 000
Summa nya årskostnader32 000 000
  
Lokaleffektiviseringar- 3 000 000
Effektivisering kostverksamhet flyttas- 1 000 000
Effektivisering samlad administration stadhus- 2 000 000
Effektivisering administration en skola- 2 000 000
Summa effektiviseringsvinster- 8 000 000
  
Drift av Teglaskolan försvinner- 4 000 000
Drift av Djäkneskolan försvinner- 3 800 000
Drift av kommunledningskontor försvinner- 2 000 000
Effekt på underhållsmedel1 000 000
Summa kostnader som försvinner- 8 800 000
  
Nya årskostnader32 000 000
Effektiviseringsvinster- 8 800 000
Lokalkostnader som försvinner- 8 000 000
Årlig kostnad av nyinvestering15 200 000

Denna sida uppdaterades