< >

Detta har hänt 2015

Tidsaxel
MånadHändelseBeslut
FebruariKommunstyrelsen fattar beslut om namnet ViktoriaskolanX
 Kontraktet för byggstart klart mellan kommunen och PEAB 
 Byggområdet etableras vid Teglaskolan 
Mars-april Rivning gamla byggnaderna och schaktarbeten 
Maj Sprängning av berg i samband med grundarbeten 
Juni-juli Bottenplatta i källarplan gjuten  
Augusti-septemberKällarväggar och bjälklag av betong monterade och gjutna i markplan (över källaren) 
OktoberInstallation av golvvärme 
NovemberMontage av stålbalkar och betongelement 
DecemberMontage av stålbalkar och betongelement samt start av murning mellanväggar i källaren 

Denna sida uppdaterades