< >

Detta har hänt 2013

Tidsaxel
MånadHändelseBeslut
FebruariKostnadskalkyl klar. 
AprilKommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om byggnation av ny högstadieskola på Teglagärdet utifrån upprättad förslagshandling med projektering och kostnadskalkyl. 
April-OktoberProjektet avstannar då beslutsärendet återremitteras mellan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Att ett ärende återremitteras betyder att ett beslutande organ avstår från att fatta beslut, och i stället skickar tillbaka ärendet för ytterligare behandling.  
NovemberDen 18 november tas beslut i kommunfullmäktige om byggnation av ny högstadieskola på Teglagärdet.X
 Beslutet om ny högstadieskola och budget 2014 med plan 2015-2016 överklagas till förvaltningsrätten. 
DecemberBeslutet om ny högstadieskola och budget 2014 med plan 2015-2016 överklagas, av annan klagande, till förvaltningsrätten. 

Investeringspresentation

I samband med kommunfullmäktiges beslut att investera i en ny högstadieskola, november 2013, togs en presentation fram. Syftet med presentationen är att på ett sammanfattat och överskådligt sett ge dig en saklig och faktabaserad information om investeringen.

Presentationen som pdf Pdf, 400.9 kB.
Pdf:en uppdateras inte med vad som händer i projektet under 2014 och framåt. Under rubrikerna "Detta har hänt..." kan du följa projektets fortsatta gång.

Denna sida uppdaterades