< >

Arkitekttävlingen

En arkitekttävling för utformning av Teglagärdet och en ny 7-9-skola
gjordes 2011 och i januari 2012 stod det klart att arkitektbyråerna AART
och Schönherr landskap vunnit med sitt förslag.

Juryns sammansättning 2012

Charlotte Nordström, kommunstyrelsens ordförande
Barbro Hassel, oppositionsråd
Ulf Andersson, kommundirektör
Ulla-Stina Millton, förvaltningschef barn- och utbildning
Ulrika Strandroth Frid, förvaltningschef kultur- och samhällsbyggnad Tina Karling Hellsvik, stadsarkitekt
Anders Jönsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Kenneth Gärdestad, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter Katarina Nilsson, jurysekreterare, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tidplan för tävlingen 2011-2012

2 november 2011 - Sista dag för inlämning av förslag
7 november - Juryns arbete började
8 november - Förslagen presenterades för allmänheten
8 november - Förslagen fanns utställda i Arn-rummet på gamla biblioteket och digitalt på kommunens webbplat
10 januari 2012 kl 10.00 - Vinnaren tillkännagavs

Hur arbetade juryn?

Juryns uppdrag var att utse en vinnare. Alla förslag var anonyma för juryn, som inte fick lov i att spekulera eller diskutera vem som kunde ligga bakom respektive förslag. Vid det första mötet gick juryn igenom arbetsmetoden och kontrollerade att alla bidrag fyllde de absoluta kraven. Bidrag som inte gjorde det togs bort.

De skulle i första hand ta hänsyn till helhetslösningen. De kunde även använda sig av en checklista där varje bidrag bedömdes ur olika aspekter. De använde dock inte listan som ett "betygsprotokoll", utan bara som en hjälp i analysen. Det är viktigt var att juryn tittade efter fördelar och förtjänster med de olika förslagen och inte började leta fel. Förslagens utvecklingsmöjligheter var en viktigt aspekt, liksom att förslaget var programenligt, realiserbart och att vinnaren hade särskilda förtjänster framför de andra förslagen.

Juryn avgjorde själva om de tog intryck av inlämnade synpunkter och i så fall till vilken grad.

Juryns arbete resulterade i ett skriftligt utlåtande där det vinnande förslagets förtjänster och eventuella svagheter beskrevs. I utlåtandet gavs även rekommendationer om hur arbetet borde gå vidare.

Vad hände efter tävlingen?

Vinnaren offentliggjordes vid en högtidlig prisceremoni. Tävlingens syfte var att avgöra vem som fick uppdraget, inte att ta fram ett slutgiltigt förslag. Det behövde alltså inte vara exakt det bidrag som vann som blir det som uppförs. Faktorer som kan spela in på det är inkomna synpunkter, goda idéer från andra tävlingsbidrag och övriga omständigheter.

Denna sida uppdaterades